Menüler
Görev Alanı
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum merkez olmak üzere kurulmuş olup,  Ağrı ve Erzincan (Kemaliye İlçesi hariç) İllerini kapsamaktadır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içerisinde Erzurum 25 066 km2, Ağrı 11 376 km2 ve Erzincan 10 785 km2 olmak üzere toplam  47 227 km2 lik alanda hizmetlerine devam etmektedir.
Tarihçe
Yurdumuzun su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 25 Bölge Müdürlüğünden birini teşkil eden DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, 01/03/1954 tarihinde Erzurum Merkez olmak üzere kurulmuş olup, Ağrı ve Erzincan (Kemaliye İlçesi hariç) İllerini kapsamaktadır. Batısında Sivas 19. Bölge Müdürlüğü, kuzeyinde Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü ile Artvin 26. Bölge Müdürlüğü, doğusunda Kars 24. Bölge Müdürlüğü ve İran Devlet Sınırı, güneyinde ise Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ile Van 17. Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.devamı...

Bölge Müdürlüğü