Menüler

STAJER ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ

27.04.2018


DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ
 
Staj başvuruları 02-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik öğrenim gören yüksekokul ve fakülte öğrencileri 2018 yılı için staj başvuruları 02-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kabul edilecektir. Öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bireysel müracaat şeklinde başvurmaları gerekmekte olup, başvurular kontenjanla sınırlıdır.
İstenilen Belgeler
1- Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan edinilecek resmi belge
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı (İlgili evraklar Kurumumuza teslim edilirken kaşeli olmak zorundadır.)DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

STAJYER ÖĞRENCİ KONTENJANI

BÖLGE MERKEZ BİRİMLER /ERZURUM

DSİ 82.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /ERZİNCAN

DSİ 85.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /AĞRI

35

6

6