Menüler

ERZİNCAN İLİ GÖLETLERİ 1. KISIM İŞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

02.02.2018
ERZİNCAN İLİ GÖLETLERİ 1. KISIM İŞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

DSİ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Şahna 20.02.2018 Tarihinde Temel ve Enjeksiyon Sondajları,DYG Etütleri, Jeolojik ve Jeofizik Etütler Yapılması ve Yaptırılması (Erzincan İli Göletleri 1.Kısım)  İşi sözleşmesini imzaladı.

Söz konusu 585.000,00 TL Bedelle 330 gün sürecek iş Erzincan İlinde  “Erzincan 1.Kısım Gölet ve Sulamaları” işi kapsamındaki 4 adet gölet ve sulamalarının her bir gölet ve sulaması için ayrı ayrı Jeoteknik yönden teknik ve ekonomik yapılabilirliği ortaya konan planlama ve kati proje raporları hazırlanacak ve bu raporların DSİ normlarına göre hazırlanması için gerekli olan tüm ana done, temel sondaj ve mühendislik jeolojisi çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsam da 890 m temel sondaj ve yaklaşık 152 adet araştırma çukurunun açılarak yerinde (in-situ) ve laboratuvar deneylerinin yapılması, gerekli tüm malzeme etütlerinin yapılması, Planlama ve Kati Proje aşamalarında ayrı ayrı Doğal Yapı Gereçleri Raporları, Sismik Tehlike Analiz Raporu, Temel Sondaj Raporlarını ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının hazırlanması işini kapsar.