Menüler

İSTİKŞAF YAPIMI SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

09.03.2018
İSTİKŞAF YAPIMI SÖZLEŞMESİNİ İMZALADI

Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Erzurum 8 Gurup Taşkın ve Rusubat kontrolüne yönelik istikşaf yapımı sözleşmesini imzaladı.

420 gün sürecek ve 748.000,00 TL bedelle imzalanan iş bitiminde idare tarafından gösterilecek akarsularda ve Yankolarında taşkınlardan korunması amacıyla DSİ teşkilatının belirlediği format üzerinden İstikşaf Raporu hazırlanacaktır.

İşin muhtevasında toplam 187,000m (187 km ) uzunluğunda harita alımı bulunmakta olup alınan dere yatağı haritalarında dere yatağı ve yukarı havza ıslahı tesisleri öngörülmüştür.