Menüler

İşletmedeki İçmesuyu Tesisleri


Sıra No İli İçmesuyu İşletmeye Alındığı Yıl
1 AĞRI Ağrı Yazıcı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi 2011
2 AĞRI Ağrı Yazıcı Barajı İçmesuyu İsale Hattı 2011
3 ERZURUM Erzurum İçmesuyu İsale Tüneli 2003