Menüler

26.01.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 763 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 162'si teknik hizmetler ve 80'i GİH ile 3 Sağlık, 2 avukat, 19 YH 27 4C, 473 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplamda 763 personel mevcuttur.Teknik Hizmetler 158
Genel İdari Hizmetler 62
Yardımcı Hizmetler 14
Sağlık Personeli 3
Avukat 3
657 4/B Geçici Personel 34
Daimi İşçi 498
Geçici (Rasatçı) 0
TOPLAM 772
 
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat  49
Makine 14
Elektrik 3
Maden 1
Meteoroloji 2
Kimya 2
Harita 7
Ziraat 13
Jeoloji 7
Jeofizik 2
Çevre  5
Şehir Plancısı  1
Mimar 1
Bilgisayar

1

 Kimyager 1
 TOPLAM  109
TEKNİKER 25
TEKNİSYEN 24
TOPLAM 158