Menüler

26.01.2016 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 763 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 162'si teknik hizmetler ve 80'i GİH ile 3 Sağlık, 2 avukat, 19 YH 27 4C, 473 daimi işçi ve 1 adet rasatçı olmak üzere genel toplamda 763 personel mevcuttur.

Teknik Hizmetler 162
Genel İdari Hizmetler 80
Yardımcı Hizmetler 17
Sağlık Personeli 3
Avukat 2
657 4/C Geçici Personel 25
Daimi İşçi 473
Geçici (Rasatçı) 1
TOPLAM 763


 
TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat 54
Makine 13
Elektrik 1
Maden 1
Meteoroloji 3
Kimya 2
Harita 8
Ziraat 12
Jeoloji 9
Jeofizik 2
Çevre  5
Şehir Plancısı  1
Mimar 1
Bilgisayar 1
TOPLAM 113
   
TEKNİKER 24
TEKNİSYEN 25
TOPLAM 166