BAHÇİVAN (ESKİ HÜKÜMLÜ) POZİSYONU İÇİN YEDEK ADAYLARDAN EVRAK TESLİMİ HAKKINDA

1.07.2022 / Gösterim Sayısı : 613 / Arşiv

2022 yılı Bahçivan (Eski Hükümlü) pozisyonu İşçi Alımı kapsamında Bölge Müdürlüğümüzde Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu kadro sayısının 4 katı Asil ve aynı sayı kadar Yedek aday belirlenmiş olup, Asil adaylardan 01.07.2022 tarihi saat 17:00' a kadar evraklarını DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri istenilmiştir.

Ancak; Asilden kazanan adaylardan gerekli evrakları teslim etmeyen veya şartları tutmayan adaylar olduğundan, söz konusu pozisyonlar için Asil adayların yerine aşağıda bilgileri verilen sıralı Yedek adayların evraklarını DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne en geç 04.07.2022 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar (hafta sonuda Kuruma elden teslim edilebilir) elden, kargo veya abervakit@dsi.gov.tr adresine mail yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir.

Bu nedenle adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır