2024 YILI DÜZ İŞÇİ (ESKİ HÜKÜMLÜ) POZİSYONU İÇİN YEDEK ADAYLARDAN EVRAK TESLİMİ HAKKINDA

2.05.2024 / Gösterim Sayısı : 450 / Arşiv

2024 yılı Düz İşçi (Eski Hükümlü) pozisyonu İşçi Alımı kapsamında Bölge Müdürlüğümüzde Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucu kadro sayısının 4 katı Asil ve aynı sayı kadar Yedek aday belirlenmiş olup, Asil adaylardan 26.04.2024 tarihi saat 17:00' a kadar evraklarını DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri istenilmiştir.

Ancak; Asilden kazanan adaylardan gerekli evrakları teslim etmeyen veya şartları tutmayan adaylar olduğundan, söz konusu pozisyonlar için Asil adayların yerine aşağıda bilgileri verilen 1. yedek adayların evraklarını DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne en geç 10.05.2024 Cuma günü saat 17:00'a kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir.

Bu nedenle adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Evrak Teslim Dilekcesi.docx

NOTER ÇEKİLİŞ SONUCU (YEDEK).pdf

SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER.pdf