Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ 

Bölge Müdürlüğümüz Çoruh, Fırat ve Aras Havzasının memba kısımları ile Yeşilırmak Havzasının küçük bir dilimindeki alanda faaliyet göstermektedir. Bölgede karasal iklim etkili olduğundan, kışlar soğuk ve uzun, yazları ise serin ve kısa sürelidir. Yağışların; % 17’si kış mevsiminde, % 36’sı ilkbaharda, % 25’i yaz ve % 22’si de sonbaharda düşmektedir. Bölge Müdürlüğümüz çalışma alanında geliştirilen sulama projelerinde bitki su ihtiyacı ortalama 650 mm olarak hesaplanmasına karşılık, yıllık yağışın etkili kısmı 211 mm dolayındadır. Yaz aylarında sulama suyu sağlanmasını gerekli kılan bu durum, Bölgenin su kaynaklarının geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Sulama projelerinin geliştirilerek tarımsal faydaya dönüştürülmesi, Türkiye’nin makroekonomisi içinde Bölgemizin iş ve ticaret hacmi bakımından önemli bir yer tutacaktır.

 

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün; 859 542 ha 'lık tarıma elverişli arazi potansiyelinin DSİ tarafından etüt edilen arazi miktarı 623 544 ha ve bu miktarın 522 956 ha sulamaya elverişli olup, bunun 480 868 ha'ı ekonomik olarak sulanabilir niteliktedir. Bölge Müdürlüğümüzde 21 980 ha 'ı yeraltı sulamaları olmak üzere toplam 91 032 ha 'lık (% 20) bölümü işletmeye açılarak sulanmaktadır. 51 064 ha 'lık (%13) bölümü ise yatırım programına girmiş olup bunun 38 493 ha 'ının ihalesi yapılmış olup inşaatı devam etmektedir. Geriye kalan 301 873 ha'lık (%67) bölümünün halen öninceleme ve/veya Master Plan, Planlama ve Kesin Projesi Tamamlanan projeler aşamasında çalışmaları devam etmektedir.

Yüzölçümü48 447   km2
Tarıma elverişli arazi859 542 ha
Sulanabilir arazi522 956 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları480 868 ha
Planlama projelendirme aşaması42 999 ha
Yatırım programı aşaması40 601 ha
İşletme aşaması102 181ha
DSİ Yer altı Sulamaları 21 980 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış438 mm
Toplam su potansiyeli12 118 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu11 685 hm 3 / yıl
Yer altı suyu433 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 2 766.96 MW % 100 – 8 339.90 GWh/yıl% 100
1. Ön İnceleme + Fizibilite Aşaması (27 adet)587.80 MW 21.24% 1 482.39 GWh/yıl 17.68%
2. İnşaat Öncesi (SHKA/Proje) (28 adet)1 011.49 MW 36.56% 3 080.83 GWh/yıl 36.97%
3. İnşa Halinde Olan (8 adet)111.66 MW 4,04% 410.35 GWh/yıl 4.96%
4. İşletmede Olan (36 adet)1 056,01 MW 38.16% 3 366,33 GWh/yıl 40.39%