Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum merkez olmak üzere kurulmuş olup Ağrı ve Erzincan (Kemaliye İlçesi hariç) illerini kapsamaktadır. Bölge Müdürlüğümüz, Erzurum 25 355 km2, Ağrı 11 520 km2, Erzincan 11 572 km2 olmak üzere toplam 48 447 km2 lik alanla Türkiye Yüzölçümünün % 6,1'ini kapsamaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde, 3 il, 36 ilçe ve 2 140 köy bulunmaktadır. 2014 yılı adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre; Erzurum'da 763 320, Ağrı'da 549 435, Erzincan'da 215 897 kişi olmak üzere toplam 1 528 652 kişi yaşamaktadır.

Tarihçe

Yurdumuzun su ve toprak kaynaklarını geliştirmekle yükümlü bulunan Genel Müdürlüğümüzün 25 Bölge Müdürlüğünden birini teşkil eden DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, 01/03/1954 tarihinde Erzurum Merkez olmak üzere kurulmuş olup, Ağrı ve Erzincan (Kemaliye İlçesi hariç) İllerini kapsamaktadır. Batısında Sivas 19. Bölge Müdürlüğü, kuzeyinde Trabzon 22. Bölge Müdürlüğü ile Artvin 26. Bölge Müdürlüğü, doğusunda Kars 24. Bölge Müdürlüğü ve İran Devlet Sınırı, güneyinde ise Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü ile Van 17. Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.