2021 YILI İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

29.10.2021 / Gösterim Sayısı : 1980 / Arşiv

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2021 yılında Bölge Müdürlüğümüze alımı yapılacak olan Daimi İşçi kadroları için yapılan Yazılı, Sözlü ve Uygulama sınavları sonucunda Asil listede yer alan adayların ekteki ”Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formu” nu ve evrak teslim dilekçesini doldurmaları ve aşağıda yer alan atamaya esas belgeleri hazırlayarak DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne dilekçe ekinde şahsen 01 Kasım - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu duyuru TEBLİĞ MAHİYETİNDE olup sınav sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

KURUMUMUZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

*Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*Ehliyet ve SRC istenen pozisyonlardan, ehliyet ve SRC aslı ve fotokopisi

*İkametgâh Belgesi ( E-devletten çıktı alınabilir)

*Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınmış sağlık raporu (Aslı)

*Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu.(Aslı)

*Son üç ay içerisinde çekilmiş (Erkek Adayların Kravatlı) 5 adet vesikalık fotoğraf.

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

* Ustalık, Çalışma belgesi, SGK hizmet dökümü, Bonservis vb. belgelerin (Aslı veya noter tasdikli sureti)

*Öncelik Belgesi. (Asil adaylardan Noter Çekilişine girmeme önceliği olanlardan istenecek.)

*Kamu Kurumuna ilk defa İşçi Olarak atanacaklar için Başvuru Formu.

*Evrak teslim dilekçesi.