2022 YILI BAHÇİVAN (ESKİ HÜKÜMLÜ) VE PUANTÖR (ENGELLİ) İŞÇİ POZİSYONLARINA ATANACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

21.07.2022 / Gösterim Sayısı : 1107 / Arşiv

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2022 yılında Bölge Müdürlüğümüze alımı yapılacak olan Puantör ve Bahçivan İşçi kadroları için yapılan Sözlü ve Uygulama sınavları sonucunda Asil listede yer alan adayların ekteki ”Kamu Kurumuna İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar İçin Başvuru Formu” nu ve evrak teslim dilekçesini doldurmaları ve aşağıda yer alan atamaya esas belgeleri hazırlayarak DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne dilekçe ekinde şahsen 25 Tammuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu duyuru TEBLİĞ MAHİYETİNDE olup sınav sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

KURUMUMUZ KADROLARINA PUANTÖR İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

*Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*İkametgâh Belgesi ( E-devletten çıktı alınabilir)

*Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*Son üç ay içerisinde çekilmiş (Erkek Adayların Kravatlı) 6 adet vesikalık fotoğraf.

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

* Puantör Pozisyonunda çalışabilir olduğuna dair Sağlık Kurumlarından alınacak belge.

*Kamu Kurumuna ilk defa İşçi Olarak atanacaklar için  Başvuru Formu.

*Evrak teslim dilekçesi.

KURUMUMUZ KADROLARINA BAHÇİVAN İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

*Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*İkametgâh Belgesi ( E-devletten çıktı alınabilir)

*Son üç ay içerisinde çekilmiş (Erkek Adayların Kravatlı) 6 adet vesikalık fotoğraf.

* Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınmış sağlık raporu (Aslı)

*Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu.(Aslı)

*Kamu Kurumuna ilk defa İşçi Olarak atanacaklar için Başvuru Formu.

*Evrak teslim dilekçesi.